02146892145            09128721045            09125644055             ساعات کاری: 8 الی 19 mehreganwaterjet@gmail.com        info@mehreganwaterjet.com

فرم تماس

اطلاعات تماس

تهران، شهر قدس، جاده شهریار به سمت کرج، منطقه صنعتی هفت جوی ۱۰۰ متر پایین تر از خیابان ایرانیان، نبش خیابان اصلی
تلفن:۴۶۸۹۲۱۴۵-۰۲۱